Műszaki szótár

Szeretné megismerni a hangszigetelés, a tűzállóság fogalmát, vagy megtudni, hogy mit tartalmaz a teljesítménynyilatkozat? Ismerkedjen meg a műszaki szótárunkkal.

Az épület tűzveszélyességi osztálya

Hangszigetelés

K - az oldalsó hangátvitel

R’A,1 – az R’ fajlagos léghanggátlási képesség közelítő értékelési indexe

RA,1,R – az RA,1 fajlagos léghanggátlás értékelésének tervezési indexe

RA,1 – fajlagos hangszigetelési értékelési index

RA,2 – fajlagos léghanggátlás értékelési indexe

RW – súlyozott léghanggátlási index

Teljesítménynyilatkozat

Tűzállóság

Tűzállósági határérték

Tűzállósági minősítés (tűzállósági határértékek)

Az épület tűzveszélyességi osztálya

Az épületek négy tűzveszélyességi kockázati osztályba sorolhatók, amelyeket a legmagasabbtól a legalacsonyabbig „MK”, „KK”, „AK”, „NAK”, betűkkel jelölnek.

A megfelelő tűzveszélyességi kockázati osztályba sorolt épület elemeinek eleget kell tenniük az 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletben - az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról - megadott feltételeknek.

Hangszigetelés

Hangszigetelés – a szerkezet zaj elleni védelmi képessége. Gipszkartonból készült szerkezetek esetén a hangszigetelés a léghang elleni védelemmel azonos. A hangszigetelő képességet decibelekben [dB] fejezzük ki, főként az RW, RA,1, RA,2, R’A,1 és R’A,2tényezők segítségével.

A hangszigetelő képességre vonatkozó követelményeket a PN-B 02151-3:1999 szabvány tartalmazza. Jelenleg folyik a munka azoknak a műszaki feltételeknek rendeletben történő kiadására, amelyek eleget tesznek a PN-B 02151-3:2015 szabvány az épületekről és azok elhelyezkedéséről, új változatának.

K - az oldalsó hangátvitel

K – az oldalsó hangátvitel, javító tényező az egymással szomszédos szerkezetek (födém, egymáshoz érő falak) által átvitt hanghoz. A K javító tényező a szerkezet geometriájától, a szerkezeteknek más és más fajtájú szerkezetekhez való csatlakoztatásának módjától függ. Az oldalsó hangátvitel kiszámítása általában komplikált dolog, amit érdemes akusztikusra bízni.

R’A,1 – az R’ fajlagos léghanggátlási képesség közelítő értékelési indexe

R’A,1 – az R’ léghanggátlási képességnek a C spektrális adaptív indexet figyelembe vevő, közelítő értékelési indexe. Az R’A,1 index figyelembe veszi a szerkezeteknek a közepes és magas frekvenciájú léghangokkal szembeni, az adott alkalmazási körülmények között elért léghanggátlási képességét. Az R’A,1 figyelembe veszi tehát a K oldalsó hangátvitelt. Az index értékét terepi akusztikai vizsgálatokból vagy közelítő számítási módszerrel nyerik. A belső térelválasztók többségének léghanggátlási értékelésére használják.

RA,1,R – az RA,1 fajlagos léghanggátlás értékelésének tervezési indexe

Az indexet az RA,1 fajlagos léghanggátlási indexnek a kivitelezési pontatlanságokkal történő csökkentésével kapják (RA,1,R = RA,1 – 2 dB). Az index többlakásos lakóépületekben lévő lakás válaszfalainak értékelésére, valamint az R’ léghanggátlási képesség becslésére szolgál.

RA,1 – fajlagos hangszigetelési értékelési index

RA,1 – a fajlagos hangszigetelés értékelésének indexe, amely figyelembe veszi a C (RA,1 = RW + C) spektrális adaptációs indexet, [dB]-ben van kifejezve. Az értéket a szerkezet laboratóriumi vizsgálatából nyerik. Az index a közepes és magas frekvenciájú léghangokkal szembeni hanggátlásnak felel meg, amely hangok jellemzőek az emberek által generált életzajoknak. Az index főként a belső térelválasztók léghanggátlási képességének értékelésére szolgál.

RA,2 – fajlagos léghanggátlás értékelési indexe

RA,2 –  a fajlagos léghanggátlás értékelésének indexe, amely figyelembe veszi a Ctr tr (RA,1 = RW + Ctr) spektrális adaptációs indexet, [dB]-ben van kifejezve. Az értéket a szerkezet laboratóriumi vizsgálatából nyerik. Az index az alacsony frekvenciájú léghangokkal szembeni hanggátlásnak felel meg, amely hangok többek között a külső zajra, pl. a nehéz, utcai közeledésre jellemzőek. Az index főként a külső térelválasztók léghanggátlási képességének értékelésére szolgál.

RW – súlyozott léghanggátlási index

RW – súlyozott léghanggátlási index, [dB]-ben kifejezve. A tényező a szerkezet általános értékelésére szolgál, az EU országainak többségében használják. Az értéket a szerkezet laboratóriumi vizsgálatából nyerik. Az érték az 500 Hz hang frekvenciájának felel meg a szerkezet léghanggátlási görbéjéből kapott vonatkoztatási görbén.

Teljesítménynyilatkozat

Teljesítménynyilatkozat (ang. Declaration of Performance, rövidítve DoP) – a termék típusáról és használati tulajdonságairól információkat tartalmazó dokumentum. 2013. július 1-től az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete (2011. március 9.) alapján a teljesítménynyilatkozat felváltotta a megfelelőségi nyilatkozatot.

A teljesítménynyilatkozat (ang. DoP) igazolja, hogy az építési termék fogalomba hozható. Teljesítménynyilatkozatot kell csatolni a harmonizált műszaki szabványok vagy európai műszaki értékelés alá tartozó termékekhez.

A teljesítménynyilatkozat kiállításával és a termék CE jelöléssel történő jelzésével a gyártó magára vállalja a felelősséget, hogy a termék megfelel a vállalt teljesítményeknek.

Tűzállóság

A tűzállóság a szerkezet/épületelem azon képessége, hogy eleget tegyen meghatározott követelményeknek a tűz lefolyását képező körülmények között. Tűz esetén a leglényegesebb elem a menekülés lehetősége, ezért a tűzállóság mértéke az a percekben kifejezett idő, amely alatt a tűz kitörésétől számítva nem következett be az alábbi kritériumok elvesztése:

  • R - teherhordó képesség – vagyis az az állapot, amelyben az adott elem eleget tesz a teherviselő funkciójának. A teherhordó képesség elvesztése bekövetkezhet mechanikai tönkremenetel hatására, az állékonyság elvesztése vagy az alakváltozási illetve elmozdulási határértékek túllépése miatt. A szárazépítési rendszereket az R paraméterrel csak tűzhatároló elemek esetén jellemezik
  • E - integritás – azaz az az idő, ameddig a leírt elem teljesíti az elválasztó funkcióját. Az integritás elvesztése a tűzzel ellentétes oldalon lángnyelvek, repedések vagy a határértéket meghaladó rések megjelenésével következik be, amelyek keresztül átszivárognak a gázok vagy a lángnyelvek, vagy ha az elem lezuhan a szerkezetről
  • I - hőszigetelés – vagyis az az állapot, amelyben az elem teljesíti a magas hővel szembeni szigetelő funkcióját. A hőszigetelés elvesztése abban a pillanatban következik be, amikor a vizsgált elem külső oldalán túl magas lesz a hőmérséklet.

Tűzállósági határérték

A tűzállósági határérték az adott szerkezetre/épületelemre előírt tűzállósági követelményeket írja le. A tűzállósági határérték általában az E és I, vagy R, E és I kritériumokat köti össze egymással, pl. EI 15, EI 30, EI 45, EI 60, EI 90, REI 120, REI 180.

Az E, I, R kritériumok pontos magyarázata a „Tűzállóság” definícióban található.

Tűzállósági minősítés (tűzállósági határértékek)

Ezeket a dokumentumokat az erre jogosult kutatóintézetek adják ki az elvégzett vizsgálatok alapján, amelyek meghatározzák a vizsgált épületelemek tűzállósági határértékeit (pl. EI 30, EI 60), pl. szárazépítés esetén válaszfalakét, előtétfalakét, függesztett álmennyezetekét, tetőtér beépítésekét, száraz esztrichekét.

A tűzvédelmi besorolások tartalmazzák a megoldások részletes leírásait is, információkat az alkalmazott anyagokra vonatkozóan, rajzokat, a megoldások részleteit, csatlakozások részleteit stb.

Projekt mappa
Projekt mappa
close

A projekt mappa az a hely, ahol tárolhatja a kiválasztott letölthető fájlokat és anyagigény kalkulációkat.

Kattintson bármely dokumentumnál vagy kalkulációnál a "Mappába" mezőre.

A Projekt mappa segítségével könnyen elkészítheti beruházásának alábbi dokumentációját:

  • termékek és megoldások műszaki dokumentációja
  • anyagigény kalkulációk
  • összesített termékjegyzék
  • címlap a beruházás adataival
ZIP letöltése ZIP letöltése
PDF letöltése PDF letöltése
Küldés @-ra Küldés @-ra
 Mappa kiürítése
Bezárás
fel