A NORGIPS Sp. z o.o. általános
értékesítési, szállítási és reklamációs
feltételei

KERESKEDELMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZERZŐDÉS 

Kereskedelmi kapcsolatok létesítése a Norgips korlátolt felelősségű társasággal, székhelye Varsóban (02-634), ul. Racławicka 93, bekerült a Fővárosi Járásbíróság XII. sz. Gazdasági Kollégiuma által vezetett Bírósági Nyilvántartásába bejegyezve KRS 0000529680 cégjegyzékszámon, adószáma (NIP): 522-27-02-366, törzstőkéje: 20.010.000 zł, (a továbbiakban: „NORGIPS”), és a Vevő között csak és kizárólag a vállalkozó státusszal rendelkező felek által aláírt „Kereskedelmi együttműködési szerződés” alapján történik, azzal a feltétellel, hogy az üzleti tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó szerződést kötő természetes személy, ha e szerződés tartalmából az következik, hogy az nem rendelkezik számára szakmai jelleggel, ami különösen a Gazdasági Vállalkozások Központi Nyilvántartásáról szóló jogszabályok alapján rendelkezésre bocsátott, általa gyakorolt tevékenységi körből következik:

 1. a polgári törvénykönyv 3851-3853 cikkeiben, az 556-5563 cikkeiben és az 557-576 cikkeiben rögzített, a fogyasztókra vonatkozó előírások alkalmazandók (kivéve az 558. cikk 1.§ 2. mondatát) az értékesített dolgok hibáira vonatkozó kezesség tekintetében, valamint a polgári törvénykönyvnek az értékesített dolgok hibásságával kapcsolatos követelésekre vonatkozó 5761-5764 cikkei; és
 2. nem alkalmazandók a polgári törvénykönyvnek a Vevőre vonatkozó 563. cikk és 567 cikk 2.§ előírásai
 
MEGRENDELÉSEK  
 1. A megrendelések leadása az e.Norgips.pl platform felhasználásával történik, a szabályzatának megfelelően, vagy írásban, beleértve a telefaxot vagy az e-mailt, a NORGIPS Opoléban található kereskedelmi osztályának címezve, ahol egyben a NORGIPS termékeinek raktározása és gyártása is történik.
 2. A megrendelés teljesítésre történő elfogadásához a NORGIPS által elektronikus kommunikáción vagy az e.Norgips.pl platformon keresztül küldött visszaigazolás szükséges Amennyiben a NORGIPS nem igazolja vissza a megrendelés elfogadását, a megrendelés teljesítettnek tekintendő az áru Vevőnek vagy képviselőjének (pl. fuvarozó) történő átadásával.
 3. A rendelés nagysága. Átlagos méretű szállítmánynak a körülbelül 22 (huszonkét) tonna gipszkarton tekintendő. Megengedett - előzetes egyeztetés után - a vegyes szállítások lehetősége, pl. egy rész lap és egy rész kiegészítő, de a szállítás értéke nem lehet kevesebb nettó 12 000,00 (tizenkétezer) PLN összegnél, és mennyisége nem lehet kevesebb 12 (tizenkét) tonnánál.
 4. Speciális megrendelések. Fennáll a lehetőség, hogy a Vevőnek az árut a Vevő és a NORGIPS között megállapodott különleges feltételekkel szállítsák le. Ezek a feltételek a szerződés teljesítésének alábbi módjaira vonatkozhatnak, amelyek együttesen és külön-külön is előfordulhatnak.
  • Kirakodás a NORGIPS berendezésével (lehetséges telefonos egyeztetés).
  • Speciális kirakodás (pl. magasra) a NORGIPS berendezésével.
  • Fél kamionnyi szállítmány.
  • "Just in time" kirakodás (szigorúan meghatározott időpont a kirakodás helyén).
  • Kirakodás a Vevő által megadott több helyen.
SZÁLLÍTÁS

Az árut a NORGIPS szállítja, és a saját költségére. Különleges megrendelések (pl. NORGIPS berendezésével történő kirakodás) esetén a Vevőt értesítik a további költségekről. Megengedett az áru saját fuvarral történő átvétele a határidő, a megrendelés mérete, fuvareszköz fajtája és az árak NORGIPS-szel történő egyeztetés után. Saját gyűjtemények esetében a gyártelepi képlet alkalmazandó, ami azt jelenti, hogy a veszteség vagy sérülés kockázata a Vevőt terheli, amikor a termékeket a NORGIPS raktárból kiengedik.

 
SZÁLLÍTÁS 

A Norgips köteles az árut időben leszállítani a Vevő által megadott, a Lengyel Köztársaság területén található helyre. Az előre nem látható események által okozott, esetleges késésekről azonnal értesítenie kell a Vevőt. Ilyen eseményeknek tekintendő a vis maior (beleértve a termelési fennakadásokat, árvizeket, tüzet stb.), valamint az előre nem látható véletlen balesetek (pl. autóbaleset).

 
KIRAKODÁS 

A vevő köteles az árut a szállítás helyén erre szolgáló berendezéssel (targonca), különös gondossággal eljárva, kirakni. Amennyiben a speciális megrendelés – lerakodása a NORDGIPS eszközével történik – az áru sérülésének kockázatát a NORGIPS viseli. A Vevő köteles indokolatlan késedelem nélkül kirakni az árut, és ha azt a Vevő hibájából megsérül, akkor a Vevő fedezi a dokumentált költségeket.

 
TÁROLÁSnbsp; 

A Vevő vállalja, hogy a Kereskedelmi Együttműködési Szerződés alapján beszerzett, fóliába csomagolt árut raklapon és tető alatt tárolja, és a NORGIPS dokumentációjával és ajánlásaival összhangban használja, amelynek a  http: www.norgips.pl/ érhető el. A fóliába csomagolt raklapok helyes tárolása a Vevő kizárólagos felelőssége.

 
REKLAMÁCIÓnbsp; 

Az áruk minőségével kapcsolatos bármilyen panaszt speciális űrlapon kell benyújtani, amelyet a Vevő és a NORGIPS képviselőinek is alá kell írniuk. Az áru minőségével kapcsolatos komolyabb kifogások esetén további fényképes dokumentációra és a kérdéses áruk mintáira van szükség. A panaszok benyújtásának határidejét a „Kereskedelmi Együttműködési szerződés” határozza meg. Ha speciális tesztekre vagy szakértelemre van szükség, a panasz elbírálásának határideje meghosszabbítható egy további időtartammal, de legfeljebb 30 nappal.

 
Letöltés Mappába
Reklamációs bejelentés
 
Letöltés Mappába
Melléklet a reklamációs bejelentéshez

A reklamációk elbírálása a lengyel szabványok alapján történik. A NORGIPS fenntartja magának a jogot, hogy elutasítsa a panaszt, ha a panasz által érintett árukat nem megfelelően tárolták, vagy nem rendeltetésszerűen, illetve a NORGIPS & nbsp;www.norgips.pl/ címen található ajánlásaival és utasításaival ellentétesen használták fel.

A NORGIPS felelősséggel tartozik az áru fizikai hibájáért nem megfelelő összeszerelés vagy használat esetén, ha ezeket a tevékenységeket maga a Vevő végezte, vagy olyan harmadik felet bízott meg, akiért felelős, illetve ha azokat a végső vevő végezte, ha ezen a téren a NORGIPS-től kapott utasítások szerint jártak el (a polgári törvénykönyv 5561. cikke és 3. szakasza), azonban ez a felelősség nem terjed ki:

 1. Harmadik felek kivitelezési és tervezési hibáira.
 2. Arra az esetre, amikor az áru Vevő, harmadik felek vagy a végső vevő általi felhasználása, ellentétes annak műszaki paramétereivel és az áru használati tulajdonságaival, a NORGIPS-től kapott használati utasítással vagy az építési gyakorlattal.
 3. Arra az esetre, ha a Vevő vagy az áru végső vevője az árut jogosulatlanul módosítja.

A Polgári Törvénykönyv 5761-5764 cikkeiben meghatározott feltételek szerint a NORGIPS kártérítési felelősséggel tartozik a Vevővel szemben, ha a Vevőnek költségei merülnek fel az áruk végső vevője által az áruk fizikai hibáira vonatkozó jótállási jogok gyakorlása miatt, ha az eladott áruk nem rendelkeztek azokkal a tulajdonságokkal, amelyekkel a rendeltetésüknek vagy a Polgári Törvénykönyv 5561. cikkének (2) bekezdésében említett, nyilvánosan adott biztosítékoknak megfelelően rendelkezniük kellett volna, vagy ha azokat hiányosan szállították A NORGIPS előző mondatban említett – felelőssége a Vevővel szemben – akkor áll be, ha az áru a NORGIPS cselekedete vagy mulasztása következtében meghibásodott.

A fenti felelősség vonatkozik azokra a helyzetekre is, amikor a NORGIPS, tudva az eladott áru hibájáról, nem tájékoztatta erről a Vevőt, vagy nem készítette el az eladott árukhoz mellékelt szerelési és használati utasítást, ha a hiba keletkezésének oka a termék végső vásárlója által az áru utasításoknak megfelelő telepítése és használata.

Azokban az esetekben, amikor a NORGIPS felel az eladott áruk hibáiért, a Polgári Törvénykönyv fizikai és jogi hibákért való szavatosságra vonatkozó rendelkezései megfelelően alkalmazandók, figyelemmel e bekezdés rendelkezéseire, amikor is az áru végső vásárlója a Polgári Törvénykönyv 221. cikkének rendelkezései szerinti fogyasztónak minősül.

 
A FA RAKLAPOK VISSZAVITELE  

A gipszkarton lapokat általában visszaváltható, fa raklapon szállítják. E raklapok visszaváltása az „Útmutató a fa raklapok visszaszállításához” útmutató szerint történik”.

 
Letöltés Mappába
Útmutató a fa raklapok visszaszállításához

 

Varsó, 2021. január 1

Projekt mappa
Projekt mappa
close

A projekt mappa az a hely, ahol tárolhatja a kiválasztott letölthető fájlokat és anyagigény kalkulációkat.

Kattintson bármely dokumentumnál vagy kalkulációnál a "Mappába" mezőre.

A Projekt mappa segítségével könnyen elkészítheti beruházásának alábbi dokumentációját:

 • termékek és megoldások műszaki dokumentációja
 • anyagigény kalkulációk
 • összesített termékjegyzék
 • címlap a beruházás adataival
ZIP letöltése ZIP letöltése
PDF letöltése PDF letöltése
Küldés @-ra Küldés @-ra
 Mappa kiürítése
Bezárás
fel