Az elektronikus úton nyújtott
szolgáltatások szabályzata1.§

Általános rendelkezések

 

 1. Az elektronikus úton történő szolgáltatásnyújtásról szóló, 2002. július 18-i törvény (Hiv. Közl. 2002. év, 144. sz., 1204. tétel, a későbbi módosításokkal) 8. cikke (1) bekezdésének 1. pontja értelmében a Norgips Sp. z o. o. ezennel megállapítja az elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó jelen szabályzatot.
 2. A jelen szabályzat (a továbbiakban „Szabályzat”) meghatározza:
  1. az elektronikus úton nyújtott szolgáltatások típusait és körét;
  2. az elektronikus úton nyújtott szolgáltatások feltételeit;
  3. az elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó szerződések megkötésének és felmondásának feltételeit;
  4. az elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó panasztételi eljárást.

2.§
Meghatározások

E szabályozás alkalmazásában az alábbi kifejezések a következő jelentéssel bírnak:

 1. Szolgáltató – Norgips Sp. z o.o., székhelye: 02-634 Warszawa, ul. Racławicka 93, a varsói Varsó főváros Kerületi Bíróságának XIII. sz. Gazdasági Kollégiuma által vezetett Bírósági Nyilvántartásába bejegyezve KRS 0000529680 cégjegyzékszámon, adószáma (NIP): 522-27-02-366.
 2. Szolgáltatás igénybe vevője – bárki, aki a szolgáltatásokat igénybe veszi, vagy bármely más jogszerű módon használja a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott weboldalakat, különösen az Internet szerveren a következő címeken elérhetővé tett
 3. weboldal rendszert:
  http://www.norgips.pl/, https://www.e.norgips.pl/, https://www.e.norgips.pl/logistyka/, amely grafikus fájlokat, szkripteket és a halmaz egyéb elemeit tartalmazó, egymással kölcsönöz kapcsolatokkal összefüggő statikus és dinamikus dokumentumok összessége
 4. szolgáltatások – elektronikus úton nyújtott szolgáltatások
 5. elektronikus úton történő szolgáltatásnyújtás – a felek egyidejű jelenléte nélküli (távoli) szolgáltatásnyújtás, a Szolgáltatás igénybe vevőjének egyedi kérésére, elektronikus feldolgozó eszközökkel küldött és fogadott adatok továbbítása révén, beleértve a telekommunikációs hálózaton küldött, fogadott és továbbított adatok számítógépes feldolgozását és az adatok tárolását, digitális tömörítéssel együtt, a 2004. július 16-i Távközlési törvény értelmében
 6. távközlési rendszer – a 2004. július 16-i Távközlési törvény értelmében olyan együttműködő informatikai eszközök és szoftverek csoportja, amely az adott hálózattípusnak megfelelő végberendezéssel biztosítja a távközlési hálózatokon keresztül az adatok feldolgozását és tárolását, valamint küldését és fogadását
 7. elektronikus távközlési eszközök – olyan műszaki megoldások, beleértve az adatkommunikációs berendezéseket és a kapcsolódó szoftvereszközöket, amelyek lehetővé teszik az egyes személyek számára a távoli kommunikációt az adatkommunikációs rendszerek közötti adatátvitel, különösen az elektronikus levelezés alkalmazásával
 8. elektronikus cím – olyan adatkommunikációs rendszer olyan jelölése, amely lehetővé teszi az elektronikus úton, főként e-mail segítségével történő kommunikációt
 9. kereskedelmi információ – minden olyan információ, amelynek célja közvetlenül vagy közvetve a Szolgáltató áruinak, szolgáltatásainak vagy imázsának népszerűsítése, kivéve azokat az információkat, amelyek lehetővé teszik az elektronikus kommunikáció útján történő kapcsolatot egy adott személlyel, valamint az olyan árukra és szolgáltatásokra vonatkozó információkat, amelyek nem a Szolgáltató által kívánt kereskedelmi hatás elérésére irányulnak.

3.§
Az elektronikus úton nyújtott szolgáltatások típusai és köre
 1. A Szolgáltatás minden igénybevevője köteles betartani a Szabályzat rendelkezéseit attól a pillanattól kezdve, hogy megteszi az adott szolgáltatás igénybevételére vonatkozó lépéseket. Az adott szolgáltatások nyújtására vonatkozó részletes szabályokat a weboldal megfelelő oldalain elérhető külön szabályzatok határozhatják meg.
 2. A Szolgáltató a weboldal részeként az alábbi szolgáltatásokat nyújtja elektronikus úton:
  1. információs szolgáltatások
  2. kommunikációs szolgáltatások
  3. szolgáltatások a Szolgáltató kereskedelmi ajánlatából származó termékek értékesítésének megszervezése vagy az áruszállítás megszervezése területén.
 3. Az információs szolgáltatások az Ügyfél egyedi kérésére a weboldalon elhelyezett információk elérhetővé vagy a Szolgáltató által kínált termékek és szolgáltatások kínálatáról szóló kereskedelmi információk átadását jelentik, a Szolgáltatás igénybevevője által kért egyedi információs adatokat tartalmazó, meghatározott URL címmel ellátott oldal megjelenítésével Az információs szolgáltatások közé tartoznak különösen:
  1. szolgáltatások, ahol az Ügyfél általános információkat kaphat a Szolgáltatóról és annak üzleti profiljáról, a Szolgáltató által kínált termékekről és szolgáltatásokról, valamint a képzésekről, sajtóközleményekről, állásajánlatokról, kapcsolattartókról;
  2. olyan szolgáltatások, amelyek révén az Ügyfél a Szolgáltatótól műszaki dokumentációt, termék- és rendszeradatlapokat, oktatóvideókat és egyéb letöltéseket szerezhet be;
  3. olyan szolgáltatások, amelyek révén a címzett hozzáférhet a panasza státuszáról szóló információkhoz;
  4. olyan szolgáltatások, amelyek lehetővé teszik az Ügyfél számára a kalkulátorok, sablonok és egyéb szimulátorok használatát.
 4. A kommunikációs szolgáltatások abból állnak, hogy az Ügyfél egyedi kérésére lehetővé teszik a kommunikációt a Szolgáltató megfelelő részlegével vagy kapcsolattartóival. A kommunikációs szolgáltatások közé tartoznak különösen azok a szolgáltatások, amelyek révén a Szolgáltató és a Szolgáltatást igénybe vevő egymásnak továbbítják az üzleti kapcsolatukkal kapcsolatos valamennyi információt.
 5. A szolgáltatások a Szolgáltató kereskedelmi ajánlatából származó termékek értékesítésének vagy az áruszállítás megszervezése területén lehetővé teszik, hogy a Szolgáltatás igénybe vevője megrendelést adjon le a termékekre és
  a Szolgáltató által kínált szolgáltatásokra, valamint közvetítésre annak lehetőségében, hogy a Szolgáltatást igénybe vevő a Szolgáltatóval leszállíttassa az árut a Szolgáltató ügyfelei részére. 6. A (3)-(5) bekezdésben felsorolt egyedi szolgáltatások igénybevétele a webhely keretében a weblap egyes lapjain speciális könyvjelzőfüleket biztosítanak. Bizonyos szolgáltatások, főként a Szolgáltató kereskedelmi ajánlatából származó termékek értékesítésének megszervezése vagy az áruszállítás megszervezése területén, előzetes regisztráció és bejelentkezés után vehetők igénybe.

4.§
Az elektronikus úton történő szolgáltatásnyújtás feltételei
 1. A weboldal használatával kapcsolatos technikai követelmények a következők:
  1. internetkapcsolat,
  2. olyan webböngésző, amely képes az internethez kapcsolódó hipertext dokumentumok (HTML) megjelenítésére a számítógép képernyőjén.
 2. A szolgáltatások megfelelő használatához az Ügyfélnek az alábbi minimumkövetelményeknek megfelelő számítógépes eszközökkel és szoftverekkel kell rendelkeznie:
  1. Internet Explorer 6.0 vagy újabb verzió. vagy Firefox 2.0 vagy újabb verzió.
  2. legalább 1024x768 pixel felbontású monitor
  3. engedélyezett sütik és Java Script
 3. Amennyiben az Ügyfél olyan hardvert vagy szoftvert használ, amely nem felel meg a fenti 1-2. pontban meghatározott műszaki követelményeknek, a Szolgáltató nem garantálja a szolgáltatás megfelelő működését, és fenntartja, hogy az negatív hatással lehet a nyújtott szolgáltatások minőségére.
 4. Tilos a Szolgáltatást igénybe vevőnek illegális tartalmat szolgáltatnia, valamint olyan intézkedéseket tenni, amelyek zavarokat vagy kárt okozhatnak a webhelyen. Ha a Szolgáltató értesítést vagy megbízható információt kap a Szolgáltatást igénybe vevő által küldött adatok jogellenességéről, a Szolgáltató megakadályozhatja az adatokhoz való hozzáférést. A Szolgáltató nem felel a Szolgáltatást igénybe vevő felé az illegális adatokhoz való hozzáférés megakadályozásából eredő károkért.
 5. A Szolgáltatást igénybe vevő a szolgáltatásokat névtelenül vagy álnévvel használhatja, kivéve, ha a szolgáltatás tulajdona meghatározott személyes adatok megadását igényli. A szolgáltatások jogosulatlan igénybevétele esetén (azaz az Általános Szerződési Feltételek, a vonatkozó jogszabályok vagy a Szolgáltató és a Szolgáltatást igénybe vevő közötti hatályos szerződések rendelkezéseinek megsértése esetén) azonban a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást igénybe vevő személyes adatait a Szolgáltatást igénybe vevője felelősségének megállapításához szükséges mértékben kezelni. A Szolgáltató értesíti a Szolgáltatást igénybe vevőt a jogellenes tevékenységekről, azzal a kéréssel, hogy haladéktalanul állítsa le azokat, és a személyes adatai fenti célból történő kezeléséről.
 6. A Szolgáltató az általa végzett adattovábbítás esetén nem felelős a továbbított adatokért, feltéve: hogy nem indítja el az adatátvitelt, nem választja ki a címzettet, valamint nem törli vagy nem módosítja a továbbított adatokat. A felelősség kizárása vonatkozik az átvitt adatok automatikus és rövid távú közvetett tárolására is, ha ez a művelet kizárólag az átvitel célját szolgálja, és az adatokat nem tárolják tovább, mint az az átvitel befejezéséhez szükséges.
 7. Közvetett adattárolás esetén, annak érdekében, hogy a Szolgáltatás igénybevevőjének kérésére az adatokhoz való újbóli hozzáférés felgyorsuljon, a Szolgáltató nem vállal felelősséget, ha:
  1. nem törli vagy módosítja az adatokat;
  2. Az ilyen típusú tevékenységekben elismert és általában használt informatikai technikákat alkalmazza, meghatározva az adatokhoz való hozzáférés és frissítés technikai paramétereit;
  3. nem zavarja az ilyen típusú tevékenységekben elismert és általában alkalmazott informatikai technikák használatát az összegyűjtött adatok felhasználásáról szóló információgyűjtés területén.

5.§
Sütikre vonatkozó irányelv
 1. A weboldal használatával hozzájárulást adunk ahhoz, hogy a sütiket a felhasználó végberendezésére telepítsük, és a sütiket a Szolgáltató az alábbi rendelkezéseknek megfelelően használja. A hozzájárulást a webböngésző beállításai fejezik ki. Ha nem járul hozzá, hogy süti fájlokat használjunk, megfelelő módon módosítania kell a böngészője beállításait, vagy le kell mondania az internetes webhely használatáról.
 2. A sütik (ang. cookies) kis fájlok, amelyek a honlap a Szolgáltatást igénybe vevő számítógépére, táblagépére
  vagy telefonjára ment és eltárol, amikor első alkalommal meglátogatja a különböző weblapokat az Interneten. A süti általában tartalmazza a weblap nevét, ahonnét származik, a süti „élettartamát” (azaz, hogy meddig létezik), valamint egy véletlenszerűen generált, egyedi számot, ami a böngésző azonosítására szolgál,
  amelyről a honlappal létrejött a kapcsolat.
 3. A weboldal tartalmának Szolgáltató általi biztosításával összefüggésben cookie-kat használnak, azaz a Szolgáltatást igénybe vevő végeszközén található szerver által mentett információkat, amelyeket a szerverek minden alkalommal elolvashatnak, amikor ehhez a végeszközhöz csatlakoznak, más technológiákat is használhatnak a sütikhez hasonló vagy azonos funkciókkal. Ezek a cookie rendelkezések a webhelyen használt egyéb hasonló technológiákra is vonatkoznak.
 4. A cookies fájlok használatának célja:
  1. a weboldal tartalmának az Ügyfél preferenciáihoz való igazítása és a weboldalak használatának optimalizálása; különösen ezek a fájlok lehetővé teszik a weboldal felhasználójának eszközének felismerését és a weboldal megfelelő, a felhasználó egyéni igényeihez igazított megjelenítését
  2. statisztikák készítése, amelyek segítenek megérteni, hogyan használják a honlapok felhasználói a honlapokat, ami lehetővé teszi a honlapok szerkezetének és tartalmának javítását
  3. az Ügyfél munkamenetének fenntartása (a bejelentkezés után), aminek köszönhetően az Ügyfélnek nem kell a weboldal minden egyes aloldalán újra megadni a bejelentkezési adatokat és a jelszót
  4. az Ügyfél számára az érdeklődési körének jobban megfelelő reklámtartalom biztosítása
 5. A weboldal a következő típusú sütiket használhatja:
  1. „alapvető ” sütik – a webhelyen elérhető szolgáltatások használatának engedélyezése, pl. hitelesítési sütik a webhelyen történő hitelesítést igénylő szolgáltatásokhoz
  2. a biztonság érdekében használt sütik – például a webhelyen belüli hitelesítés területén történő csalás felderítésére szolgálnak
  3. sütik, amelyek lehetővé teszik a weboldal használatával kapcsolatos információk gyűjtését
  4. funkcionális sütik – lehetővé teszik a Szolgáltatás igénybe vevője által kiválasztott beállítások megjegyzését és a Szolgáltatás címzettjének felületének személyre szabását, például a Szolgáltatás igénybe vevője által kiválasztott nyelv vagy régió, betűméret, webhely megjelenése stb. beállítását
 6. Sok esetben a webhelyek böngészéséhez használt szoftver (webböngésző) alapértelmezés szerint lehetővé teszi a sütik tárolását a Felhasználó végkészülékén. A Szerviz Felhasználói bármikor megváltoztathatják a cookies fájlokra vonatkozó beállításokat. Ezeket a beállításokat főként úgy lehet módosítani, hogy az internetes böngésző beállításaiban blokkolni kell a cookies fájlok automatikus kezelését, vagy hogy az minden alkalommal tájékoztassa a Szolgáltatás igénybe vevőjét azok mentéséről. A süti fájlok kezelésének lehetőségeiről és módjáról részletes információt a program (az internetes böngésző) beállításaiban lehet elérni. Ha nem változtatnak az internetes böngésző beállításain, az azt jelenti, hogy a süti fájlok felkerülnek a Szolgáltatást igénybe vevő végberendezésére, ezzel együtt pedig azt, hogy a Szolgáltató képes lesz információkat tárolni a Szolgáltatást igénybe vevő végberendezésén, és hozzáférést kap ezekhez az információkhoz.
 7. A sütik használatának letiltása nehézségeket okozhat a szerviz bizonyos szolgáltatásainak, különösen a bejelentkezést igénylő szolgáltatásoknak a használatában. A sütik elfogadásának letiltása azonban nem teszi lehetetlenné a webhelyen közzétett tartalom olvasását vagy megtekintését, kivéve azokat, amelyek eléréséhez bejelentkezés szükséges.
 8. A Szolgáltatást igénybe vevő végberendezésén sütiket helyezhetnek el a webhellyel együttműködő hirdetők, kutatócégek és multimédiás alkalmazások szállítói, majd ezeket felhasználhatják.

6.§
Az elektronikus szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések megkötésének és felmondásának feltételei
 1. Az elektronikus szolgáltatások nyújtására irányuló szerződés akkor jön létre, amikor az Ügyfél megkezdi az adott szolgáltatás igénybevételét. A Szolgáltatás igénybevevője a jelen szabályzatban
  meghatározott feltételek mellett veszi igénybe a szolgáltatást, és bizonyos esetekben azok mellett a különleges feltételek mellett, amelyekről a Szabályzat 3.§ (1) bekezdés 2. mondatában szó van.
 2. Jelen Szabályzat ingyenesen elérhető a Szolgáltatás igénybevevője számára a weboldalon keresztül, amely lehetőséget biztosít a Szolgáltatás igénybevevőinek, hogy a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szerződés megkötése előtt elolvassák annak tartalmát. A szabályzat olyan formában áll rendelkezésre, amely lehetővé teszi annak letöltését, megörökítését, mentését és nyomtatását.
 3. Az egyes szolgáltatásokra vonatkozó szerződések megkötésére és felmondására vonatkozó további szabályok azoknak a szolgáltatásoknak a külön szabályzatában találhatók, amelyekről a Szabályzat 3.§ (1) bekezdés 2. mondatában szó van.
 4. A Szolgáltatást igénybe vevő bármikor felmondhatja az adott szolgáltatás használatát. Ha a Szolgáltató igénybe vevője elhagyja a webhelyet, az elektronikus szolgáltatások nyújtására irányuló szerződés automatikusan megszűnik, anélkül, hogy a felek további nyilatkozatait kellene tenniük. A szolgáltatás igénybevétele megszüntetésének joghatásait az adott szolgáltatások külön szabályzata határozza meg, ezek hiányában pedig a kötelező jogi rendelkezések, amelyeket a nyújtott szolgáltatás jogi jellegére és a ténybeli körülményekre tekintettel kell alkalmazni.

7.§
Az elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó panasztételi eljárás
 1. A címzetteknek joguk van panasszal élni a szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdésekben.
 2. A panaszokat írásban, ajánlott levélben kell benyújtani a Szolgáltatónak az Általános Szerződési Feltételek 2. § a) pontjában megadott címére.
 3. A megfelelően benyújtott panasznak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:
  1. a Szolgáltatás igénybe vevőjének megjelölését (nevét és vezetéknevét, postacímét, e-mail címét, telefonszámát, jogi személyek esetében pedig az ügyek kezelésére jogosult személy nevét, székhely címét és a benyújtott panasszal kapcsolatos ügyek elintézésére meghatalmazott személy elérhetőségét);
  2. a panasz alapjául szolgáló probléma leírását.
 4. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a panaszokat a Szolgáltató általi kézhezvételtől számított 14 napon belül megvizsgálják.
 5. A Szolgáltató haladéktalanul írásban vagy a kérelemben megadott e-mail címre küldött e-mailben értesíti az panasz benyújtóját a panasz elbírálásának eredményéről.
 6. Olyan panaszok, amelyek nem rendelkeznek a (3) bekezdésben említett adatokkal, nem lesznek figyelembe véve.

8.§
Adatvédelmi irányelvek

Az adatvédelmi szabályzat meghatározza, hogy milyen adatokat és milyen feltételekkel kezelünk.

 1. Adatkezelő
  Az Önök adatainak kezelője a Norgips Sp. z o.o., székhelye: 02-634 Warszawa, ul. Racławicka 93, a varsói Varsó főváros Kerületi Bíróságának XIII. sz. Gazdasági Kollégiuma által vezetett Bírósági Nyilvántartásába bejegyezve KRS 0000529680 cégjegyzékszámon, adószáma (NIP): 522-27-02-366.
 2. A személyes adatok kezelésének célja és jogalapja
  Az Adatkezelő által a Webhely közvetítésével gyűjtött személyes adatokat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679/EU (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyez éséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló rendeletének - a továbbiakban "GDRP" - megfelelően kezelik.
  Az Ön személyes adatainak kezelése az alább felsorolt célok egyikének vagy néhányának érdekében történik:

  • a kérdésre adandó válasz kidolgozása és megválaszolása, valamint az adott tanácsokból eredő követelések kezelése az GDPR 6. cikk 1. pont f betűjének megfelelően.
  • együttműködési ajánlat bemutatása, a GDPR 6. cikk, 1. pont f betűjének megfelelően
  • a szerződés teljesítése, vagy intézkedés megtétele az érintett kérésére, akire az adatok vonatkoznak, a szerződés megkötése előtt a GDPR 6. cikk 1. pont b) betűjének megfelelően
  • a termékek és szolgáltatások közvetlen marketingje céljából a GDPR 6. cikk termékek és szolgáltatások közvetlen 1. pont f betűjének megfelelően
  • rendelések leadása, megrendelések és szállítások kezelése a GDPR 6. cikk 1. pont f betűjének megfelelően.
  • az éppen folyamatban lévő és/vagy jövőbeni toborzáshoz, a GDPR 6 cikk 1. pont f betűjének megfelelően,
  • a panaszok kezelése érdekében a GDPR 6. cikk 1. pont f betűjének megfelelően,

   Az adatkezelés céljának tervezett megváltoztatása esetén beleegyezését kérjük, és tájékoztatjuk Önt az adatkezelés megváltozó feltételeiről, a 6. cikk 1. pont a betűjének megfelelően.
 3. Milyen adatokat tárolunk?
  A következő adatokat tároljuk: név és vezetéknév, cégnév, cím, beosztás, telefonszám, e-mail cím, adóazonosító szám, jármű rendszáma, be- és kirakodás helye, bankszámlaszám. Tároljuk továbbá az Önök által beküldött dokumentumokat is a folyamatban lévő és/vagy jövőbeli toborzás céljából: önéletrajz, motivációs levél.
  Jogosultak vagyunk egyéb adatok tárolására is, amelyek szükségesek a cél eléréséhez. Ebben az esetben ezek az adatok minden alkalommal a cél eléréséhez szükséges adatként lesznek megjelölve.

 4. Adatok tárolási időszaka
  Személyes adatait az alábbi célok eléréséhez szükséges ideig őrizzük:
  • a kérdés megválaszolásához szükséges ideig, valamint 5 év a követelések kezelésére
  • a folyamatban lévő együttműködés idején, és 5 évig az együttműködés befejezése után. Ezután személyes adatait anonimizáljuk vagy töröljük
  • toborzási projektek végrehajtása esetén – az adatokat a projekt befejezése után 6 hónapig vagy tovább tároljuk - az Ön hozzájárulásával más, jövőbeli toborzási projektek igényeihez.
 5. Az Ön jogai
  Önnek joga van hozzáférni a személyes adatainak tartalmához, azokat helyesbíteni /javítani, kiegészíteni/, törölni vagy a kezelésüket korlátozni, valamint joga van az adatait hordozni.
  Ha hozzájárul a kezeléshez, akkor jogában áll a beleegyezését bármikor visszavonni. Beleegyezést vissza lehet vonni a [email protected] címre küldött e-mailben is. A fentiek nem befolyásolják annak az adatkezelésnek a jogosságát, ami a hozzájárulása alapján a visszavonásig történt. Ha az Ön személyes adatainak kezelése a GDPR 6. cikk 1. pont f) alpontján alapul, Ön jogosult arra, hogy bármikor - a különleges helyzetével kapcsolatos okokból - tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen.
  Mindezen jogok a GDPR által megengedett körben érvényesek.
  A jogok gyakorlása az ilyen kérelemnek a megküldésével lehetséges a Norgips Sp. z o.o., székhelye 02-634 Warszawa, ul. Racławicka 93
  címre. Önnek jogában áll panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál, az Adatvédelmi Hatóság Elnökénél.
 6. Biztonság és az adatok átvitele és megosztása
  Elsődleges szempontunk az Önök adatainak biztonsága. Adatkezelőként mindent megteszünk, hogy biztosítsuk személyes adatainak biztonságát
  Az Ön beleegyezése és tudta nélkül nem osztjuk meg adatait más szervezetekkel.
  Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok korlátozott számú címzett számára hozzáférhetők, akiknek erre az információra kizárólag feladataik ellátásához van szükségük. Az Önök adatait az Adatkezelőnek a szállítási folyamatban részt vevő üzleti partnerei rendelkezésére bocsátják. Ezeket az adatokat az áruk leszállításához vagy átvételéhez szükséges mértékben lehet továbbítani.
  Személyes adatai harmadik országba (azaz az Európai Gazdasági Térséghez nem tartozó országba) kerülhetnek. Az adatok átadása:
  • szükséges az Önnel veled kötött szerződés teljesítéséhez,
  • szükséges az Ön érdekében kötött szerződést megkötéséhez vagy végrehajtásához,
  • szükséges fontos közérdekű okok miatt,
  • szükséges a követelések miatt,
  • szükséges az Ön létfontosságú érdekeinek védelmében,
  • nyilvános nyilvántartásból történik.

   Önnek jogában áll, hogy megkapja a harmadik országba továbbított személyes adatainak másolatát.
 7. További információk
  A személyes adatok megadása önkéntes, de szükség lehet rá abban az esetben, ha a fentiekben jelzett módon kapcsolatba kell lépnünk Önnel, hogy megválaszoljuk kérdéseit, vagy egyéb kiegészítő szolgáltatásokat nyújtsunk.
  Abban az esetben, ha az Adatkezelő lehetővé teszi fiók létrehozását az Ön számára, annak megadása szükséges feltétele lehet a számla regisztrációs szerződés megkötésének. Az
  Ön által megadott személyes adatok nem képezhetik automatikus feldolgozás tárgyát, beleértve a profilalkotást is.
  Az adatvédelemmel kapcsolatos további információkért kérjük, keressen meg minket a következő címen: [email protected]
Projekt mappa
Projekt mappa
close

A projekt mappa az a hely, ahol tárolhatja a kiválasztott letölthető fájlokat és anyagigény kalkulációkat.

Kattintson bármely dokumentumnál vagy kalkulációnál a "Mappába" mezőre.

A Projekt mappa segítségével könnyen elkészítheti beruházásának alábbi dokumentációját:

 • termékek és megoldások műszaki dokumentációja
 • anyagigény kalkulációk
 • összesített termékjegyzék
 • címlap a beruházás adataival
ZIP letöltése ZIP letöltése
PDF letöltése PDF letöltése
Küldés @-ra Küldés @-ra
 Mappa kiürítése
Bezárás
fel